Basit script örnekleri ile devam edersek md5 encode bunlara guzel bir ornek teşkil eder. Scriptin amacı verilen değerin MD5 encode edilmiş halini sizlere sunmak.

#!/usr/bin/perl
#md5-encode.pl
#encode using md5
#writen by savas saygili
print STDERR << "EOF";
Usage: ./md5-encode.pl encode-string

Ex.  : ./md5-encode.pl savas
EOF
print "\n";
use Digest::MD5 qw(md5_hex);
print "md5 encode value is ";
print md5_hex($ARGV[0]);
print "\n";

 

Hi, I’m Savaş Saygılı